Bơm Haskel Mỹ Model MS-21

Thông số kỹ thuật:
Công suất: 0,33HP
Air Head: đơn
Áp suất không khí tối đa: 125 PSIG
Chu kỳ tối đa: 325 / phút
Tỷ lệ danh nghĩa (“số gạch ngang”): 21: 1
Tỷ lệ diện tích thực tế: 22: 1
Áp suất đầu ra tối đa (liên tục): 2600 PSIG
Áp suất đầu ra tối đa (không liên tục): 2600 PSIG
Độ dịch chuyển / chu kỳ: 0,20 cu. trong.
Lưu lượng tối đa: 130 cu. trong / phút.
0936889066
chat-active-icon