0 item(s)
Template Settings
Default Cyan Green Grey

Van bi

Được thiết kế từ 2 đến 5 đường với áp suất lên đến 20.000 psi tương ứng 1.380 bar ở nhiệt độ 22 độ C Được sản xuất bằng nguyên liệu vô cùng đặc biệt để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khắt khe khác nhau.

Grid  List 

Grid  List